Festival ars braemia Mikulov 2013 | 21. - 25.9.2013 | Mikulov

25.09.2013 00:00

Od 21. do 25. září proběhne v Mikulově hudební

festival ars braemia.
 

Jedná se o 5 koncertů v obsazení od klavírního tria přes smyčcový kvartet po komorní orchestr, které budou věnovány dílu švýcarského skladatele Thüringa Bräma a skladbám, které s jeho dílem souvisí, ať už obsahem nebo jako inspirační zdroj.
 
Na festivalu vystoupí mladí švýcarští hudebníci spolu s hudebníky českými, kteří získali část svého hudebního vzdělání ve Švýcarsku, na závěr vystoupí též Komorní filharmonie Pardubice, kde Thüring Bräm mezi lety 1983 až 1993 působil jako hostující dirigent. Vztah Thüringa Bräma k Česku a českým hudebníkům je velmi vřelý, zprostředkoval jim řadu kontaktů v zahraničí, zejména jako rektor Musikhochschule Luzern, kde studovalo mnoho českých hudebníků a kde špičkoví čeští interpreti i vyučovali (např. klavírista Ivan Klánský či cellista Marek Jerie).

Konkrétně se mohou posluchači těšit na dva koncerty švýcarského smyčcového kvartetu SONOS, první představuje kvartetní skladby inspirované písněmi, druhý uvádí kontrast mezi dvěma světy, symbolizované Haydnem na jedné a Brahmsem na druhé straně. V krásných prostorách Galerie Závodný zazní během matiné hudba 20. a 21. století včetně premiéry skladby Diversions mladého švýcarského skladatele Larse Werdenberga, oproti tomu zazní klasické Debussyho Trio pro flétnu, violu a harfu.

S Mikulovem a Luzernem spojený soubor Eben Trio uvede program "Zrcadlo času", který staví vedle sebe vrcholné "Arcivévodské" Trio Beethovena a pozdní dílo Gabriela Fauré.

Závěrečný orchestrální koncert s Komorní filharmonií Pardubice pod vedením mladého českého, ve Švýcarsku působícího dirigenta Karla Valtra uzavře festival premiérou houslového koncertu Thüringa Bräma (se sólistou Jiřím Němečkem), orámovanou skladbami Richarda Wagnera, Clauda Debussyho a Franze Schuberta, které spojují okolnosti vzniku, především určení pro soukromé provedení, Wagnerova Siegfried-Idyll byla uvedena v jeho luzernské vile k narození jeho syna, Schubertova 5. Symfonie zase v soukromém salonu skladatelova mecenáše.

Festival je pořádán švýcarským spolkem ars braemia ve spolupráci s Regionálním muzeem Mikulov a Galerií Závodný pod záštitou švýcarského velvyslance v Praze a je financován příspěvkem nadace pro helvetia a švýcarských soukromých dárců.