Výlety | Mikulov - Svatý kopeček

Výlety | Mikulov - Svatý kopeček

 

Svatý kopeček

 

další z nepřehlédnutelných dominant jihomoravského Mikulova (363 m n. m.) je zároveň jedním z kopců Pavlovských vrchů, tedy Pálavy. Oblast byla vyhlášena přírodní rezervací a to díky výskytu chráněných a vzácných druhů rostlin i živočichů.

Na samotný vrchol Svatého kopečku, k poutnímu kostelu sv. Šebestiána, zvonici a k Božímu hrobu se dostanete po tzv. křížové cestě, která patří mezi nejstarší poutní místa v České republice. Původním podnětem vybudování této křížové cesty byla snaha po vyjádření vděčnosti Bohu, za překonání morové epidemie, která Mikulov sužovala v roce 1622. První stavbou zřejmě byla kaple zasvěcená ochránci před morovou nákazou, tedy sv. Šebestiánovi, která byla dokončena v roce 1630. V této době byla již vybudována i křížová cesta se sedmi kapličkami, představujících sedm pašijových zastavení, dle tehdejšího dobového zvyku.
 
V letech 1750 - 1776 zde bylo dobudováno dalších sedm kapliček, tak aby byl naplněn závazný počet 14 zastavení. Tato nová křížová cesta byla slavnostně vysvěcena 1. září 1776. Celý komplex tak dostal svou konečnou podobu, v počtu 18 zděných objektů. Objekty se zachovaly jen díky rodu Dietrichsteinů, postupně ovšem chátraly.

V závěru druhé světové války byla celá křížová cesta značně poškozena, ovšem ihned po skončení války byly zahájeny práce na její obnově a tak se mohla v září 1946 konat první poválečná pouť na Svatý kopeček.

Výhledu na město Mikulov sekunduje pohled směrem k ostatním Pavlovským vrchům. Dohlédnete odsud jak na Turold a Kočičí skálu, tak i na Sirotčí hrádek a při troše snahy i na Děvičky. 

Pozn. Při naší poslední návštěvě v květnu 2012 zde u několika objektů probíhala rekonstrukce (viz fotogalerie).

Fotogalerie: Výlety | Mikulov - Svatý kopeček

Záznamy: 1 - 4 ze 53

Připraveno ve spolupráci s portálem Kam za zábavou (www.zazabavou.cz).