O Pálavě

Různé významy označení "Pálava":

 •  "Pálava" je synonymem pro Pavlovské vrchy.
 •  Může se ovšem jednat také o vrchol "Pálava" v Pavlovských vrších (461 m).
 •  Chráněná krajinná oblast Pálava.
 •  S oblastí Pavlovských vrchů je také spojena odrůda vinné révy "Pálava"
 •  Umělá vodní nádrž a rekreační oblast nacházející se v Blansku.

 

Pavlovské vrchy (název odvozen od obce Pavlov) neboli Pálava, jsou vápencovým útvarem, táhnoucím se na jihu Moravy od obce Pavlov dvacet kilometrů na jih okolo Mikulova až ke státním hranicím s Rakouskem.

Chráněná krajinná oblast Pálava, přírodní klenot České republiky, se nachází v nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky a má tak téměř středomořský ráz. Místní krajina je tvořena rozlehlými úrodnými poli a vinicemi, doplněna bělostnými vápencovými skalisky, pocházejícími z jurského období dinosaurů. Co do bohatosti druhů rostlin a hmyzu, Pálava u nás nemá sobě rovného a předčí hravě všechny naše národní parky.

Dalším z unikátů pálavského minipohoří je také charakteristická morfologická kulisa, s trochou fantazie přípomínající ležícího ještěra, zasazeného do jihomoravské krajiny.

Pálava se ne náhodou stala v roce 2003 součástí biosferické rezervace UNESCO Dolní Morava. Patří totiž k nejdéle osídleným místům českých zemí. Právě odtud pocházejí odkryvy pravěkých tábořišť lovců mamutů, včetně proslulého nálezu keramické sošky a to Věstonické venuše.

 

Pavlovské vrchy se skládají z následujících částí (od severu):

 • masiv Děvín; na vrcholu se nachází vysílač; na nižším vrcholu pak hrad Děvičky
 • Soutěska, která odděluje Děvín od Kotle
 • masiv Kotel, zahrnující vrcholy Obora se zříceninou Nového hradu a Pálava
 • Stolová hora, kde se na nižším vrcholu nachází Sirotčí hrádek
 • Kočičí skála a Kočičí kámen
 • Turold - vrch nacházející se na severním předměstí Mikulova, pod horou se nachází jediná veřejnosti přístupná jeskyně v této oblasti - Na Turoldu
 • Svatý kopeček východně od Mikulova
 • Šibeničník